Autorisatiecode / Autorisation code
Locatienummer / Location number
Voorletters gebruiker / Initials of the user
Achternaam gebruiker/ Lastname of the user
Gebruikerscode invullen / Fill in the usercode
Blok aan- of uitgeschakelen / Block that need to be activated/deactivated *
Opdracht uitvoeren per datum / Proceed order by
Gelieve / Please

* Vermeld welk blok aan- of uitgeschakeld of verwijderd moet worden. Er kunnen ook meerdere blokken vermeld worden per code. Indien uw systeem niet ingedeeld is in blokken hoeft u hier niets in te vullen

* Mention the block that need to be activated/deactivated or need to be removed. You can also mention several blocks per code. If your system is not classified into blocks do not fill in anything