Autorisatiecode / Autorisation code *
Locatienummer / Location number *
Voorletters gebruiker / Initials of the user *
Achternaam gebruiker/ Lastname of the user *
Gebruikerscode invullen / Fill in the usercode *
Blok aan- of uitgeschakelen / Block that need to be activated/deactivated *
Opdracht uitvoeren per datum / Proceed order by  *
Gelieve / Please *

* Vermeld welk blok aan- of uitgeschakeld of verwijderd moet worden. Er kunnen ook meerdere blokken vermeld worden per code. Indien uw systeem niet ingedeeld is in blokken hoeft u hier niets in te vullen

* Mention the block that need to be activated/deactivated or need to be removed. You can also mention several blocks per code. If your system is not classified into blocks do not fill in anything