Autorisatiecode / Autorisation code  
Locatienummer / Location number  
Voorletters gebruiker / Initials of the user  
Achternaam gebruiker/ Lastname of the user  
Gebruikerscode invullen / Fill in the usercode  
Blok aan- of uitgeschakelen / Block that need to be activated/deactivated *  
Opdracht uitvoeren per datum / Proceed order by   
Gelieve / Please  

* Vermeld welk blok aan- of uitgeschakeld of verwijderd moet worden. Er kunnen ook meerdere blokken vermeld worden per code. Indien uw systeem niet ingedeeld is in blokken hoeft u hier niets in te vullen

* Mention the block that need to be activated/deactivated or need to be removed. You can also mention several blocks per code. If your system is not classified into blocks do not fill in anything