Preventieve maatregelen 

Beveiligen van gebouwen, terreinen en woningen vraagt om een specifiek plan van aanpak waar de leefbaarheid met deze beveiligingsmaatregelen centraal staan. Een beveiligingsplan heeft alleen het vereiste effect, als de maatregelen een samenhang hebben. Anderzijds is de ergernis bij een overkill aan beveiligingsmaatregelen geen goede basis om draagvlak te creëren om op de juiste wijze met deze maatregelen om te gaan. Deze zijn in eerste plaats ter voorkomen van grote gevolgschades en vermissing van goederen en niet om de bedrijfsprocessen of leefbaarheid in de weg te staan. De eenvoud van de maatregelen en de genoemde samenhang moet de lijst aan organisatorische maatregel tot een shortlist beperken. Wij bieden in onze planmatige aanpak altijd een beveiligingsplan dat na een veiligheidsscan met grote zorg wordt samengesteld. Hierbij bieden wij een aantal aanbevelingen die vanuit onze visie, met enkele eenvoudige aanpassingen in de dagelijkse routine het verschil kunnen maken. Voor ons staan de organisatorische maatregelen niet los van de technische voorzieningen maar maken een integraal onderdeel uit van het totale beveiligingsconcept.

Onze adviseurs zullen samen met u, uit ons brede leveringspakket de juiste oplossing samenstellen. Maakt u hiervoor vrijblijvend een afspraak, wij zijn 24 uur bereikbaar op telefoonnummer 0299 606070