Toegangscontrole

Het beheren van toegangsdeuren is een uitdaging als het gaat om niet openbare ruimte. Vaak is de publiekstoegankelijke ruimte direct gelegen aan de privé vertrekken voor medewerkers of gasten. De toestroom van personen en goederen is in veel gevallen niet door mensen te reguleren zonder dat de veiligheid onder druk staat. Een receptiemedewerker of beveiligingsbeambte kan niet alle deuren onder supervisie hebben als er geen elektronische hulpmiddelen ter beschikking zijn. Toegangscontrole heeft hier toegevoegde waarden met als doel geregistreerde toegang te verlenen of toegangen te blokkeren. Het registeren van personen met volledige of beperkte

toegang moet efficiënt en betrouwbaar zijn, wil het draagvlak hebben binnen de onderneming. Gemak bij het openen van deuren door bevoegde wordt als prettig ervaren omdat er geen sleutels aan te pas komen. Dit gemak gaat dan samen met de veiligheid zonder dat hierover moet worden nagedacht in de dagelijkse routine. Toegangscontrole kan samen worden gevoegd met werktijdregistratie en hierdoor wordt de beveiliging gecombineerd met P&O management een krachtig verdienmodel. Elektronische toegangscontrole is al gangbaar vanaf één enkele deur met Paxton draadloze toepassingen tot en met een groot aantal deuren binnen gebouwbeheersystemen zoals NOX. Maar ook in de tussenliggende projecten kunnen wij met Card Access een zeer gebruiksvriendelijk systeem realiseren. Toegangscontrole is altijd maatwerk, hierbij is de ervaring met en kennis van de systemen van het grootste belang. Wij helpen u met de projectering, beslissingen en de juiste apparatuur.

Onze adviseurs zullen samen met u, uit ons brede leveringspakket de juiste oplossing samenstellen. Maakt u hiervoor vrijblijvend een afspraak, wij zijn 24 uur bereikbaar op telefoonnummer 0299 606070